Ves al contingut. | Salta a la navegació

Eines personals

Inici / Avís legal

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

A EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FUNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, S.A. li hem sol·licitat que ens comuniqui algunes de les seves dades personals, per a poder donar curs a la relació que mantenim ambdues parts, i per a poder realitzar altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada, sobre la nostra Política de Privadesa i Protecció de Dades:


Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?


Raó social: EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, S.A.
CIF: A43005594
Adreça: CTRA. VELLA DE VALENCIA Nº 2
43006 TARRAGONA – TARRAGONA
Persona de contacte: IGNACIO E. PUIG DONET
Telèfon: 977550020
E-mail:


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, S.A. tactem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre Vè. I la nostra entitat i poder atendre correctament la prestació dels serveis per Vè. sol·licitats.


Per quant temps conservarem les seves dades?
EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, S.A. conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre ambdues parts. Una vegada aquesta s'extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre existeixin obligacions legals que ens obliguin a això. Una vegada prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà. Els certificats de defunció i, si escau, d'incineració es conservaran indefinidament donat el seu caràcter oficial. Els detalls tècnics del sepeli es conservaran atenent al seu interès històric i estadístic.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Les bases legals que legitiman el tractament de les seves per part de la nostra organització són:


- L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

- El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

- El tractament és necessari per el cumpliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Únicament cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col·laboren amb nosaltres d'acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat a l'anterior apartat. No existeix un altre tipus de cessió de dades ni tan sols a l'efecte de conservació. 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Vè. o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si a EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, S.A. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, S.A. deixarà de trastar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol·licitut de l’exercici de drets s’ha d’acompanyar d’una copia del DNI o document acreditatiu equivalent.


Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA, S.A. ens les ha proporcionat Vè. lliurement i procedeixen de diferents fonts, totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i, per al normal manteniment d’una comunicació fluida entre ambues parts.

Les categoríes de dades que es tracten són:

Identificatius:


- Nom i cognoms.
- Adreça postal.
- DNI/NIF/CIF
- Telèfons.
- Adreça de correu electrònic.
- Signatura. 

Dades bancàries:
Totes les necessàries per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com número de compte bancària, targetes de crèdit/ dèbit, mitjans de pagament electrònics i/o virtuals i altres mitjans de pagament.


Categories de dades especials:

- No es tracten categories especials.


Altres tipus de dades:


- Transaccions de béns i serveis: Béns i serveis subministrats i/o rebuts per l'afectat. Transaccions financeres, compensacions, indemnitzacions.
- Econòmics financers i d'assegurances: Ingressos, rendes, inversions, béns patrimonials, crèdits, préstecs, avals, plans de pensions, jubilació, dades econòmiques de nòmina.

No es tracten dades especialment protegides.