Qui som?

L’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT, S.A.), gestiona els serveis funeraris de la ciutat de Tarragona. Tot i que inicialment era una empresa municipal, va passar a ser empresa mixta el desembre de 1998, després d’un concurs per adjudicar el 49 % de les accions, en el qual van participar les principals empreses del sector. L’empresa escollida, Funespaña, S.A., ha aportat la seva gran experiència en la gestió i un gran coneixement del mercat, així com rellevants estàndards de qualitat. L'empresa està en un procés continu de millora.

Totes les activitats estan sotmeses a la legislació de protecció del medi ambient i de la seguretat i salut dels treballadors. Com que és una empresa de propietat majoritària municipal, en el seu ideari destaca el servei a la societat tarragonina.

Els serveis que presta inclouen tots aquells recollits a la legislació reguladora del sector, la qual cosa permet donar un servei integral a la ciutadania, fent que EMSERFUMT sigui una empresa capdavantera en la prestació de serveis funeraris a Tarragona.

Té com a valor afegit que l'Ajuntament de Tarragona, amb data 8 de novembre de 2002, en sessió del Ple Municipal autoritzés l’ Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA perquè pogués constituir una societat signant un conveni amb la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla (propietària del Cementiri General de Tarragona) i que es denomina Gestió de Cementiris de Tarragona, SL.

Dins dels seus serveis s’ofereixen trasllats nacionals i internacionals.

Tanatori

Les instal·lacions es troben a la seu de l’Empresa Mixta de Serveis Funeraris Municipals de Tarragona, gestionada per Funespaña.

És un edifici modern, integral i funcional amb 7 sales de vetlla, una d’elles superior, les quals estan dotades amb les comoditats necessàries per acollir les famílies.

S'hi poden trobar servei de floristeria, restaurant–cafeteria, sala de cerimònies (multiconfessional i per a cerimònies laiques) i tots els serveis necessaris per donar un servei funerari integral.

Al mateix edifici hi ha un forn crematori d’altes prestacions tecnològiques, que compleix amb totes les normatives sanitàries i mediambientals. Per la demanda que hi ha, està en servei les 24 hores del dia, tot i que les hores diürnes estan reservades per a aquells serveis en els què els familiars volen fer el darrer comiat.

A més el tanatori de l'empresa mixta municipal ha estat escollit per la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia) com a seu de la Clínica Mèdica Forense amb laboratori forense a les comarques del Camp de Tarragona.

Tant el Tanatori de Tarragona com el cementiri de la ciutat tenen molts anys d'història. Aquí en podeu trobar un recull de fotografies històriques.

Claustre del Tanatori de Tarragona
Entrada del Tanatori de Tarragona
Sales de Vetlla Tanatori de Tarragona

Horari i telèfon

Telèfon: 977 550 020 (24 h)
Horari: de dilluns a diumenge
De 8 a 22 hores
Correu electrònic: info@tanatoritarragona.cat