Què cal fer en cas de defunció?

Quina documentació es necessita en cas de defunció?

L’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona disposa d’un servei d’atenció telefònica les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, trucant al telèfon 977 550 020.

L'horari d’oficina per a la contractació del servei és de 8.30 a les 22 hores els 365 dies de l'any. Els agents de contractació us assessoraran sobre tots els tràmits que cal seguir i, en cas de disposar de pòlissa d’assegurances que cobreixi la defunció, l'empresa farà totes les gestions necessàries per saber les cobertures de l’assegurat.

Des de les 8 fins a les 22 hores de la nit es podrà accedir a les sales de vetlla.

La documentació necessària per a la contractació del servei és :

  • DNI o document que acrediti la identitat del difunt.
  • DNI o document que acrediti la identitat de la persona que actuï com a declarant.
  • Certificat mèdic de defunció: un, en cas d’inhumació; dos, en cas d’incineració.
  • En cas de tenir companyia d’assegurances de defunció, l’últim rebut i/o pòlissa d’assegurances.
  • En cas d’enterrament en el cementeri de Tarragona, títol de sepultura, si en té.
  • Roba en cas que desitgeu vestir el difunt.

On es pot obtenir el certificat de defunció?

  • Si la defunció es produeix en un centre hospitalari, us el facilitaran en el mateix hospital.
  • Si la defunció es produeix al domicili, heu de presentar-vos al Tanatori de Tarragona a recollir l’imprès de defunció perquè el metge de guàrdia l'empleni i el firmi.

Què cal fer en cas de defunció a l’estranger?

  • Els familiars han de trucar al Tanatori de Tarragona (00 34) 977 55 00 20 son se'ls informarà de tots els tràmits que han de seguir.

Es poden tramitar les esqueles al tanatori?

  • Sí, des de les nostres oficines tramitem les esqueles i les fem arribar al Diari de Tarragona, Més Tarragona o El Punt Avui perquè les publiquin.

Horari i telèfon

Telèfon: 977 550 020 (24 h)
Horari: de dilluns a diumenge
De 8 a 22 hores
Correu electrònic: info@tanatoritarragona.cat